Ur viskinenn zo ur vag vihan, dezhi ur fard bihan, teir gwern hag ur wern-veg.

Ar viskinenn La Granvillaise er Rosmeur

Div viskinenn a zo hiziv : Ar Gankavenadez hag Ar C'hranvilladez.