Skritur banglaek : diforc'h etre ar stummoù

D
esaouenn using AWB
Diverradenn ebet eus ar c'hemm
D (esaouenn using AWB)
|-
| style="font-size:14pt;" | অ || style="font-size:14pt;" | ক <small>(hini ebet)</small>
| kô ha ko || align=center | kɔ ha ko
|-
| style="font-size:14pt;" | আ || style="font-size:14pt;" | কা
| ka || align=center | ka
|-
| style="font-size:14pt;" | ই || style="font-size:14pt;" | কি
| ki || align=center | ki
|-
| style="font-size:14pt;" | ঈ || style="font-size:14pt;" | কী
| ki || align=center | ki
|-
| style="font-size:14pt;" | উ || style="font-size:14pt;" | কু
| ku || align=center | ku
|-
| style="font-size:14pt;" | ঊ || style="font-size:14pt;" | কূ
| ku || align=center | ku
|-
| style="font-size:14pt;" | ঋ || style="font-size:14pt;" | কৃ
| kri || align=center | kri
|-
| style="font-size:14pt;" | এ || style="font-size:14pt;" | কে
| kê and ke || align=center | {kæ ha ke
|-
| style="font-size:14pt;" | ঐ || style="font-size:14pt;" | কৈ
| koi || align=center | koj
|-
| style="font-size:14pt;" | ও || style="font-size:14pt;" | কো
| ko || align=center | ko
|-
| style="font-size:14pt;" | ঔ || style="font-size:14pt;" | কৌ
| kou || align=center | kow
|-
|}
|-
| style="font-size:14pt;" | ক্
| hôshonto || mutaat ar vogalenn || - || [k]
|-
| style="font-size:14pt;" | কৎ
| khônđo tô || "t" en dibenn [t] (ত) || t || [kɔt]
|-
| style="font-size:14pt;" | কং
|+ '''Ar c'hensonennoù'''
|-
! Lizherenn !! Anv !! Treuzlizherennadur !! Distagadur (IPA)
|-
| style="font-size:14pt;" | ক || || k || align=center | k
|-
| style="font-size:14pt;" | খ || khô || kh || align=center | k<sup>h</sup>
|-
| style="font-size:14pt;" | গ || || g || align=center | g
|-
| style="font-size:14pt;" | ঘ || ghô || gh || align=center | g<sup>ɦ</sup>
|-
| style="font-size:14pt;" | ঙ || uņô || ņ || align=center | ŋ
|-
| style="font-size:14pt;" | চ || chô || c || align=center | tʃ
|-
| style="font-size:14pt;" | ছ || chhô || ch || align=center | tʃ<sup>h</sup>
|-
| style="font-size:14pt;" | জ || borgio jô <br /> (burgijjô) || j || align=center | IPA|dʒ
|-
| style="font-size:14pt;" | ঝ || jhô || jh || align=center | dʒ<sup>ɦ</sup>
|-
| style="font-size:14pt;" | ঞ || iñô || ñ || align=center | ɲ
|-
| style="font-size:14pt;" | ট || ţô || ţ || align=center | ʈ
|-
| style="font-size:14pt;" | ঠ || ţhô || ţh || align=center | ʈ<sup>h</sup>
|-
| style="font-size:14pt;" | ড || đô || đ || align=center | IPA|ɖ
|-
| style="font-size:14pt;" | ঢ || đhô || đh || align=center | ɖ<sup>ɦ</sup>
|-
| style="font-size:14pt;" | ণ || murdhonno ňô <br /> (moddhennô) || || align=center | ɳ
|-
| style="font-size:14pt;" | ত || || t || align=center | t̪
|-
| style="font-size:14pt;" | থ || thô || th || align=center | t̪<sup>h</sup>
|-
| style="font-size:14pt;" | দ || || d || align=center | d̪
|-
| style="font-size:14pt;" | ধ || dhô || dh || align=center | d̪<sup>ɦ</sup>
|-
| style="font-size:14pt;" | ন || donto nô <br /> (dontennô) || n || align=center | n̪
|-
| style="font-size:14pt;" | প || || p || align=center | p
|-
| style="font-size:14pt;" | ফ || phô || ph || align=center | p<sup>h</sup>
|-
| style="font-size:14pt;" | ব || || b || align=center | b
|-
| style="font-size:14pt;" | ভ || bhô || bh || align=center | b<sup>ɦ</sup>
|-
| style="font-size:14pt;" | ম || || m || align=center | m
|-
| style="font-size:14pt;" | য || ôntostho ĵô <br /> (ontosteĵô) || ĵ || align=center | dʒ
|-
| style="font-size:14pt;" | র || bôe shunno rô || r || align=center | ɾ
|-
| style="font-size:14pt;" | ৰ || || r || align=center | ɾ
|-
| style="font-size:14pt;" | ল || || l || align=center | l
|-
| style="font-size:14pt;" | ৱ || || v || align=center | v
|-
| style="font-size:14pt;" | শ || talobbo shô <br /> (taleboshshô) || ş/sh || align=center | ʃ
|-
| style="font-size:14pt;" | ষ || murdhonno shô || ş/sh || align=center | ʃ
|-
| style="font-size:14pt;" | স || donto shô <br /> (donteshshô) || ş/sh and s || align=center | ʃ/s
|-
| style="font-size:14pt;" | হ || || h || align=center | h
|-
| style="font-size:14pt;" | য় || ôntostho ô <br /> (ontosteô) || y || align=center | -
|-
| style="font-size:14pt;" | ড় || đôe shunno ŗô || ɽ || align=center | ɽ
|-
| style="font-size:14pt;" | ঢ় || đhôe shunno ŗô || ɽh || align=center | ɽ
|-
|}
|+ '''Ar sifroù'''
|- style="font-size:14pt;"
| Arabek || 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9
|-
| Bengalek || ০ || ১ || ২ || ৩ || ৪ || ৫ || ৬ || ৭ || ৮ || ৯
|-
| rowspan="2" | Anv e bengaleg || shunno || æk || dui || tin || char || pañch || chhôy || shat || aţ || nôy
|-
| শুন্য || এক || দুই || তিন || চার || পাঁচ || ছয় || সাত || আট || নয়
|-
| Anv e asameg || xunno || ek || dui || tini || sari || pas || say || xat || ath || nô