Große Heidelberger Liederhandschrift

Er Große Heidelberger Liederhandschrift e kaver un engravadur o tiskouez daou zen o c'hoari an echedoù . Livet e oa bet tro 1320. Miret eo an dornskrid e skol-veur Heidelberg (Alamagn).

Meister der Manessischen Liederhandschrift 004.jpg