Roll keodedoù Henc'hres

Wikimedia roll
(Adkaset eus Keodedoù Henc'hres)

Setu amañ roll keodedoù Henc'hres :

AAozañ

- Agata


BAozañ

- Bizantion


- Eratria

- Massilia

- Nikaia

-Neapolis

-Taras

-Sirakuza

-Korinthos

-Kirene

-Khalkis

-Sparta

-Megara

-Miletos

-Rodos

-Olbia

-Khersonesos

-Fokea Tebai