Nyanza zo ur ger bantouek, hag a dalv kement ha lenn, hag a gaver e lec'hanvadurezh Afrika.


Pennad karAozañ