Ortigia eo an enez a zo kreiz istorel kêr Siracusa, e Sikilia.

Ortigia, e Siracusa.