af-3
Hierdie gebruiker is Afrikaans uitstekend bemagtig.