az-2
Bu istifadəçi Azərbaycan dilini orta səviyyədə başa düşür.