ca-4
El nivell d'aquest usuari correspon al d'un parlant natiu del català.