et-3
Kasutaja suudab kaastööd teha eesti keeles väga heal tasemel.