et-4
Kasutaja suudab eesti keeles kaastööd teha emakeelega võrreldaval tasemel.