fa-4
تسلط این کاربر به‌ زبان فارسی در حد زبان مادری است.