Patrom:User gd-1

gd-1
Tha inbhe bhunasach na Gàidhlig aig an neach-cleachdaidh seo.