gd-2
Tha inbhe mheadhanach na Gàidhlig aig an neach-cleachdaidh seo.