gd-3
Tha inbhe adhartach na Gàidhlig aig an neach-cleachdaidh seo.