mk
Корисникот зборува македонски како мајчин јазик.