ms-1
Pengguna ini boleh menyumbang dengan tahap asas dalam Bahasa Melayu.