nn-4
Denne brukaren meistrar norsk (nynorsk)morsmålsnivå.