sl-4
Uporabnik govori slovensko skoraj enako dobro kakor prvi jezik.