Teias (marvet war-dro 552 pe 553), anavezet ivez evelTeja, Theia, Thila, Thela, Teia, a oa diwezhañ roue Ostrogoted Italia er VIvet kantved.

Pezh en anv Teias