Ar stêr Tweed a ra an disparti etre Bro-Skos ha Bro-Saoz e gevred Skos.

An Tweed en Abbotsford, e-kichen Melrose.
An Tweed e Mertoun House, e-kichen St Boswells.