Mab Seisyll ap Clydog hag eil roue Seisyllwg e oa Arthwyr ap Seisyll. N'anavezer hogozik netra diwar e benn. War e lerc'h e renas e vab Dyfnwal ap Arthwyr.


En e raok:
Seisyll ap Clydog
Roue Seisyllwg
thum)

700 - 735
War e lerc'h:
Dyfnwal ap Arthwyr