5000vet milved kt JK -5 000 000 bloaz 5 000vet milved kt JK
4000vet milved kt JK -4 000 000 bloaz 4 000vet milved kt JK
MMMvet milved kt JK -3 000 000 bloaz 3 000vet milved kt JK
MMDvet milved kt JK - 2 500 000 bloaz 2 500vet milved kt JK
MMvet milved kt JK - 2 000 000 bloaz 2 000vet milved kt JK
MDvet milved kt JK - 1 500 000 bloaz 1 500vet milved kt JK
MCCvet milved kt JK - 1 200 000 bloaz 1 200vet milved kt JK
Mvet milved kt JK - 1 000 000 bloaz 1 000vet milved kt JK
CMvet milved kt JK - 900 000 bloaz 900vet milved kt JK
DCCCvet milved kt JK - 800 000 bloaz 800vet milved kt JK
DCCvet milved kt JK - 700 000 bloaz 700vet milved kt JK
DCLvet milved kt JK - 650 000 bloaz 650vet milved kt JK
DCvet milved kt JK - 600 000 bloaz 600vet milved kt JK
Dvet milved kt JK - 500 000 bloaz 500vet milved kt JK
CDLvet milved kt JK - 450 000 bloaz 450vet milved kt JK
CDvet milved kt JK - 400 000 bloaz 400vet milved kt JK
CCCLvet milved kt JK - 350 000 bloaz 350vet milved kt JK
CCCvet milved kt JK - 300 000 bloaz 300vet milved kt JK
CCLvet milved kt JK - 250 000 bloaz 250vet milved kt JK
CCvet milved kt JK - 200 000 bloaz 200vet milved kt JK
CLvet milved kt JK - 150 000 bloaz 150vet milved kt JK
CXLvet milved kt JK - 140 000 bloaz 140vet milved kt JK
CXXXvet milved kt JK - 130 000 bloaz 130vet milved kt JK
CXXvet milved kt JK - 120 000 bloaz 120vet milved kt JK
CXvet milved kt JK - 110 000 bloaz 110vet milved kt JK
Cvet milved kt JK - 100 000 bloaz 100vet milved kt JK
XCvet milved kt JK - 90 000 bloaz 90vet milved kt JK
LXXXvet milved kt JK - 80 000 bloaz 80vet milved kt JK
LXXvet milved kt JK - 70 000 bloaz 70vet milved kt JK
LXvet milved kt JK - 60 000 bloaz 60vet milved kt JK
Lvet milved kt JK - 50 000 bloaz 50vet milved kt JK
XLvet milved kt JK - 40 000 bloaz 40vet milved kt JK
XXXVvet milved kt JK - 35 000 bloaz 35vet milved kt JK
XXXvet milved kt JK - 30 000 bloaz 30vet milved kt JK
XXIXvet milved kt JK - 29 000 bloaz 29vet milved kt JK
XXVIIIvet milved kt JK - 28 000 bloaz 28vet milved kt JK
XXVIIvet milved kt JK - 27 000 bloaz 27vet milved kt JK
XXVIvet milved kt JK - 26 000 bloaz 26vet milved kt JK
XXVvet milved kt JK - 25 000 bloaz 25vet milved kt JK
XXIVe milved kt JK - 24 000 bloaz 24re milved kt JK
XXIIIe milved kt JK - 23 000 bloaz 23de milved kt JK
XXIIl milved kt JK - 22 000 bloaz 22l milved kt JK
XXIvet milved kt JK - 21 000 bloaz 21vet milved kt JK
XXvet milved kt JK - 20 000 bloaz 20vet milved kt JK
XIXvet milved kt JK - 19 000 bloaz 19vet milved kt JK
XVIIIvet milved kt JK - 18 000 bloaz 18vet milved kt JK
XVIIvet milved kt JK - 17 000 bloaz 17vet milved kt JK
XVIvet milved kt JK - 16 000 bloaz 16vet milved kt JK
XVvet milved kt JK - 15 000 bloaz 15vet milved kt JK
XIVvet milved kt JK - 14 000 bloaz 14vet milved kt JK
XIIIvet milved kt JK - 13 000 bloaz 13vet milved kt JK
XIIvet milved kt JK - 12 000 bloaz 12vet milved kt JK
XIvet milved kt JK - 11 000 bloaz 11vet milved kt JK
Xvet milved kt JK - 10 000 bloaz
IXvet milved kt JK - 9 000 bloaz
VIIIvet milved kt JK - 8 000 bloaz
VIIvet milved kt JK - 7 000 bloaz
VIvet milved kt JK - 6 000 bloaz
Vvet milved kt JK - 5 000 bloaz
IVe milved kt JK - 4 000 bloaz
IIIe milved kt JK - 3 000 bloaz
Eil milved kt JK - 2 000 bloaz
I milved kt JK - 1 000 bloaz
I milved 1 da 1000
Eil milved 1001 da 2000
IIIe milved 2001 da 3000
IVe milved 3001 da 4000