Yael ar Gov zo ur skolaerez vreizhat hag ur skrivagnerez vrezhonek.

Oberennoù kemmañ

  • Lili, da gousket !, Sav-Heol, 2020
  • Lili o pourmen, Sav-Heol, 2020
  • Lili zo o c'hortoz Tadig an Nedeleg, Sav-Heol, 2020