An Neikeed (e gregach : Νείκεα /Neikea "tabutoù"; unander: Νεῖκος / Neikos) e oa doueezed an tabutoù. Hervez Theogonia Hesiodos (gw. 226-232) e oant bugale da Eris.


Bugale Eris

Algea (Algos) • AmfilogedAndroktasiedAteDisnomiaFonoiGerasHisminedHorkosLeteLimosMac'hedMoros • Momo • NeikeedPonosPseudologoi