Tierniezh Liang (sinaeg 梁朝) (502-557), anvet ivez Tierniezh Liang ar Su (南梁) a oa an hini trede eus Tierniezhoù ar Su eus Sina. Savet e oa bet pa gasas kuit diazezer an dierniezh, Wu Liang impalaer diwezhañ Qi ar Su.

梁朝
Liang
Flag
502 – 557 Flag
Kêr-benn Dianav
Yezh(où) Sinaeg
Gouarnamant Impalaeriezh
Impalaer
 - 502-549 Wu Liang
 - 549-551 Jianwen Liang
 - 551-552 Yu Zhang Wang
 - 552-555 Yuan Liang
 - 555 Zhen Yang Hou
 - 555-557 Jin Liang
Istor
 - Kouezh Qi ar Su 502
 - Krouidigezh Tierniezh Chen 557


Istor Sina
Istor Sina
3 Enorus & 5 Impalaer
Tierniezh Xia
Tierniezh Shang
Zhou
Nevezamzer & Diskar-amzer Zhou ar Reter
Stadoù Brezelour
Tierniezh Qin
Han ar C'hornôg Han
Xin
Tierniezh Tang
(troc'het gant an eil Zhou)
Republik Sina (Taiwan)

Betek 557 e badas stad Liang. D'ar poent-se e voe e rener diwezhañ diskarret gant Wu Chen a grouas an dierniezh Chen. Ur mab-bihan eus Impalaer Wu a savas ur stad nevez war-dro Jiangling e 555, Liang ar C'hornôk (西梁) e anv. Sujet da diernezhoù an norzh e chomas e-pad tout e vezañs ha torret e voe gant Impalaer Wen Sui.

Renerien Liang

kemmañ
Anv ofisiel Anv familh hag Raganvs Ren Marevezh
Wu Liang - Wu Di
(武帝 Wǔ Dì)
Xiao Yan (蕭衍 Xiāo Yǎn) 502-549[1] Tianjian (天監 tiān-jiān) 502-519
Putong (普通 pǔ-tōng) 520-527
Datong (大通 dà-tōng) 527-529
Zhongdatong (中大通 zhōng-dà-tōng) 529-534
Datong (大同 dà-tóng) 535-546
Zhongdatong (中大同 zhōng-dà-tóng) 546-547
Taiqing (太清 tài-qīng) 547-549
Jianwen Liang - Jianwen Di
(簡文帝 jiān wén dì)
Xiao Gang (蕭綱 xiāo gāng) 549-551 Dabao (大寶 dà bǎo) 550-551
Priñs Yuzhang - Yu Zhang Wang
(豫章王 yù zhāng wáng)
蕭棟 xiāo dòng 551-552 Tianzheng (天正 tiān zhèng) 551-552
Yuan Liang - Yuan Di
(元帝 yuán dì)
蕭繹 xiāo yì 552-555[2] Chengsheng (承聖 chéng shèng) 552-555
Marquess of Zhenyang - Zhen Yang Hou
(貞陽侯 zhēn yáng hóu)
蕭淵明 xiāo yuān míng 555 Tiancheng (天成 tiān chéng) 555
Jing Liang - Jing Di
(敬帝 jìng dì)
蕭方智 xiāo fāng zhì 555-557[3] Shaotai (紹泰 shào tài) 555-556
Taiping (太平 tài píng) 556-557


Notennoù

kemmañ
  1. Niz an impalaer Wu, Xiao Zhengde, priñs Linhe, a adstrollas emsavadeg Hou Jing ha gantañ e voe embannet impalaer e 548 met goude trec'h Hou e voe kaset kuit eus ar galloud ha lazhet. Ne vez ket gwelet evel un impalaer gwir.
  2. Breur an impalaer Yuan,Xiao Ji, en em embannas impalaer e 552 met faezhet ha lazhet voe gant impalaer Yuan e 553. Ne vez ket gwelet evel un impalaer gwir.
  3. E 558, ur bloavezh goude ma oa bet rediet Impalaer Jing de reiñ e dron da Chen Baxian, e voe embannet da impalaer e niz, Xiao Zhuang, priñs Yongjia, gant skoazell Qi an Norzh. Faezhet e voe e 560 ha rediet e voe da dec'hout kuit e Qi an Norzh.


  中文世界門戶 Porched ar bed sinaat — 找到關於中國的頁面 Adkavit ar pennadoù a denn d'ar bed sinaat.