Yann Iañ (Châtillon)

Yann Iañ (Châtillon) a oa bet ganet e Lanyugon d'ar 5 a viz C'hwevrer 1345. Mab e oa da Charlez Bleaz ha Janed Pentevr (Janed ar Gammez he lesanv).

Kont Pentevr ha Beskont Lemojez e oa.

Aet e oa bet da Anaon e Lambal d'ar 16 a viz Genver 1404.