Z

26vet lizherenn al lizherenneg latin

26vet lizherenn al lizherenneg latin eo Z, z, distaget [z].

Proto-Semiteg Z Fenisian Z Etruskan Z Gresianeg Zeta
       
  Porched ar yezhoù hag ar skriturioù
Adkavit pennadoù Wikipedia a denn d'ar yezhoù.