Empyrios

Empyrios (gresianeg: εμπύριος empyrios, diwar πυρ "tan") zo lein an oabl, m'emañ an doueed o chom hervez mojennoù Hellaz kozh.

Mojennoù Hellaz kozh
Abaris Hiperboreos | Abas | Abas mab Linkeüs | Ac'heron | Acadine | Adonis | Aegiale (gwreg Diomedes) | Agamemnon | Agaue | Agenor | Aglaia | Aglaia merc'h Mantineüs | Aiakos | Aias | Aias Oileos | Aias Telamonios | Aietes | Aigeüs | Aigina | Aigistos| Akamas| Akastos| Akilles| Akis| Aktaion | Aktor | Alkaios | Alkaios mab Perseüs | Alkatoos | Alkitoe | Amazonezed | Ambrosia | Amfion | Amfitryon | Amfitrite | Ampelos | Anakso | Ananke | Anc'hiale | Androgeos | Andromac'he | Andromeda | Anemoi | Antiope (Amazonenn) | Antiope (mamm Amfion) | Aotomeduza | Aotonoe | Aotonoe merc'h Kadmos | Apollon | Arestor | Arethousa | Argo | Argonaoted |Argos|Argos Panoptes|Ariadne| Artemis | Askalafos | Askalafos mab Ac'heron | Askalafos mab Ares | Asklepios | Astyanaks |Atalante | Ate | Atena | Athamas | Atlas |Atreüs|Atropos|Augias|Avaloù-aour liorzh an Hesperidezed| Balios ha Ksantos| Bellerofon| Brezel Troia| Britomartis |C'halkiope| C'haos| C'harited| C'haron| C'heiron | C'hloris An Eurioù| Doueed Hellaz| Faedra | Faethon | Filoetios | Filomela | Filomela (mamm Patrokles) | Flegyas | Fliasos | Fokos | Friksos | Gaia | Hera | Herakles hag e gurioù | an Ilias | Kakos | Kiknos | ar Maoutken aour | ar Muzezed | an Nimfezed | Okeanos hag e vugale | Ouranos | Penelope | Persefone |Ramzed Hellaz |Titaned ha Titanezed | Tud-varc'h | Zeus hag e vugale... ha re all c'hoazh.